Skip to main content

Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie baseert zich op verschillende Westerse psychologische stromingen in combinatie met Oosterse spirituele tradities.

Uitgangspunt is dat we als mens fundamenteel goed zijn. Het benaderen van de moeilijkheden van het leven vanuit dit uitgangspunt, biedt ruimte om die moeilijkheden vanuit een bredere blik aan te kijken, waardoor er minder kramp, meer ontspanning en heling kunnen ontstaan. Naast een theoretische visie biedt zijnsoriëntatie vooral veel ervaringsgerichte oefeningen en diepgaand (zelf-)onderzoek, die je kunnen helpen jezelf te begeleiden in het dagelijks leven.

Zijnsoriëntatie gaat uit van wat er is, je oriënteert je letterlijk op ‘het Zijn’. De uitdaging is om het hiermee te doen, met dát wat zich aandient, het niet weg te werken door onderdrukking van gevoelens of afleiding van buitenaf. Als je in staat bent aanwezig te blijven bij je moeilijke gevoelens (angst, eenzaamheid, boosheid, jaloezie, saaiheid,..), zul je niet alleen merken dat je handelen er minder door bepaald wordt, maar ook dat je mooie gevoelens (rust, liefde, kracht, puurheid, verbinding,..) meer kunt ervaren. Door je af te stemmen op en je te openen voor deze gevoelens, zul je ervaren dat je deze zijnskwaliteiten allemaal in je hebt. Alle zijnskwaliteiten heb je als potentie in je, al zullen ze niet allemaal door je omgeving voorgeleefd of (h)erkend zijn in jou, wat de ontwikkeling ervan lastiger heeft gemaakt. Door visualisatie- en identificatieoefeningen met zijnskwaliteiten ga je jezelf weer als compleet ervaren en heb je minder de neiging leegtes van buitenaf op te vullen. Gevoelens van zelftwijfel vallen weg of worden hanteerbaar, je neemt als vanzelfsprekend je ruimte in en nodigt hiermee de ander uit dit ook te doen. Hierdoor laten we in relaties de claim op de ander los en worden we werkelijk van betekenis voor elkaar.

De zijnsgeoriënteerde slogan ‘Wie goed voor zichzelf zorgt, wordt een geschenk voor de ander’ wordt hiermee duidelijk.